Engelska vecka 18

Övningen är skapad 2020-04-15 av zusanne. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Avseglade Set sail
 • Utsatt för jordbävningar Prone to earthquakes
 • Tillflyktsort Refuge
 • Utrotningshotad Endangered
 • Havsutter Sea otter
 • Art Variety
 • Individ Individual
 • Kärnvapen Nuclear weapon
 • Utföra, genomföra Conduct
 • Spela in, dokumentera Record
 • Grundare Founder
 • Ägna Devote
 • Ickevålds, fredlig Non-violent
 • Byggd på konfrontation Confrontational
 • Skydd Protection
 • Ideel Non-profit
 • Opolitisk Non-political
 • Gåva, bidrag Donation
 • Företag Corporation
 • Utöver In addition to
 • Kärnkraftverk Nuclear power
 • Olika Various
 • En fråga An issue
 • Skydda Protect
 • Ozonlagret The ozone layer
 • Utrotning Extinction
 • Spolades iland Was washed up
 • Engagerad Involved
 • Frivillig Volunteer
 • Giftigt avfall Toxic waste
 • Besättning Crew
 • Avlägsna Remove
 • Hydda Hut
 • Att övervaka To monitor
 • Borra Drill

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-vecka-18.9749685.html

Dela