Engelska vecka 13 Åk 8A & 8B

Övningen är skapad 2020-03-19 av zusanne. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Minska Reduce
 • Mängd Amount
 • Metangas Methane gas
 • Växthusgas Greenhouse gas
 • Koldioxid Carbon dioxide
 • Förutom In addition to
 • Odla Grow
 • Gröda Crop
 • Konstgödsel Artifical fertilizers
 • Förorena Pollute
 • Tvinga Force
 • Livsstil Lifestyle
 • Bland Amongst
 • Fågelkött Poultry
 • Mejeriprodukter Dairy products
 • Linser Lentils
 • Källa Source
 • Näring Nutrition
 • Särskilt Particularly
 • Tillåta Allow
 • Enstaka Occasional
 • Undantag Exception
 • Utesluta Exclude
 • Bli vegeterian Go veggie
 • Kött Meat
 • Sallad Lettuce
 • Viltkött Game
 • Svårt Tricky
 • Ibland Once in a while
 • Mindre Less

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-vecka-13-ak-8a-8b.9678507.html

Dela