Engelska Stencil "University to observe students"

Övningen är skapad 2019-10-18 av zusanne. Antal frågor: 51.
Välj frågor (51)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Framträdande Prominent
 • Att tackla To tackle
 • Personal Staff
 • Sysselsatt, upptagen Engaged
 • En mening A purpose
 • Mental smärta Mentally distress
 • Självskadebeteende Self-harm
 • Försök Attempts
 • Övervakade Monitored
 • Mer ärliga indikationer More honest indicators
 • En undersökning A questionnaire
 • Välmående Wellbeing
 • Ett årtionde A decade
 • Förfärad Appalled
 • Onödig, överflödig Needless
 • Lidandet Suffering
 • I grund och botten Fundamentally
 • Känsligt Reactive
 • En terapeut A therapist
 • En uppsats An essay
 • En lärare, handledare A tutor
 • Ansträngning Effort
 • Bottenläget The bottom of the waterfall
 • Hellre än Rather then
 • ? Falling short on this
 • Att spåra To detect
 • Att möjliggjöra To enable
 • Effektiviteten The effectiveness
 • Att nära, ge näring åt To nurture
 • En känsla av tillhörighet A sense of belonging
 • ? Lad culture
 • Varnade Alerted
 • Oroande meddelanden Messages of concern
 • Att anta To assume
 • Att kicka ut dem To chuck them out
 • Missriktad känsla av plikt Misplaced sense of duty
 • En bedragare, skojare An imposter
 • Giftig Toxic
 • Att öka medvetenheten To raise awareness
 • Mental ansträngning Mental strain
 • Menad som Intended as
 • Resurs Resource
 • Uttrycks av Are voiced
 • Av skådespelare By actors
 • Att framträda To appear
 • Den falska The fake
 • Farlig, skadlig Maleficent
 • Ett nytt konto A new account
 • Bekräftad Verified
 • Galenskap Craziness
 • Missförstådd Misconstructed

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-stencil-university-to-observe-students.9384044.html

Dela