Engelska s-z

Övningen är skapad 2018-04-10 av 3schow. Antal frågor: 183.
Välj frågor (183)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • scold skälla på
 • scornful föraktfull
 • secure säkra, säker
 • seduce förföra
 • selection urval
 • service /guds/tjänst
 • setting inramning, miljö
 • shelter skydd/a/
 • short-sighted närsynt
 • shove knuffa
 • shrewd slug
 • shrill gäll
 • shrink krympa
 • shutter fönsterlucka
 • siege belägring
 • sight syn/håll/, åsyn
 • simultaneous samtidig
 • sinister olycksbådande
 • site plats, tomt
 • skid sladd/a/
 • skilful skicklig
 • sledge släde
 • sleeve ärm
 • slippery hal
 • sneak smyga
 • sneer hånle
 • sniper prickskytt
 • sole sjötunga, /sko/sula
 • solemn högtidlig
 • solicitor advokat
 • soothe lindra, trösta
 • source källa
 • spare part reservdel
 • spark gnista, gnistra
 • specimen prov, exemplar
 • speedometer hastighetsmätare
 • spinach spenat
 • spine ryggrad
 • spiritual andlig
 • splendour prakt, glans
 • spur sporre, sporra
 • stainless fläckfri, rostfri
 • stamina uthållighet, kraft
 • startle överraska, skrämma
 • steeple tornspira
 • stepfather styvfader
 • stern akter
 • sticky klibbig
 • stir röra om
 • stock lager, förråd
 • stock exchange fondbörs
 • stoop böja sig ner
 • stout tjock, kraftig
 • strain ansträgning
 • strength styrka
 • string snöre
 • stuffy kvav
 • stutter stamma, stamning
 • submit to underkasta sig
 • subscription prenumeration
 • substitute ersättare
 • sue stämma
 • suggestion förslag
 • sullen butter
 • superficial ytlig
 • superfluous överflödig
 • supersonic överljuds-
 • supply förse med, förråd
 • suppress undertrycka
 • surrender ge sig, kapitulation
 • survey översikt, granska
 • suspicious misstänksam
 • sustain utstå
 • sweep sopa
 • switchboard telefonväxel
 • tag /pris/lapp
 • tar tjära
 • tedious långtråkig
 • teetotaller absolutist
 • tempest storm
 • temple tinning
 • temporary tillfällig
 • temptation frestelse
 • terminate avsluta
 • terror skräck
 • testify vittna
 • testimony bevis, vittnesmål
 • thaw töa, töväder
 • thigh lår
 • thorough grundlig
 • thread tråd
 • threshold tröskel
 • thrust stöta
 • tickle kittla
 • timber timmer
 • timid blyg
 • tissue mjukt papper, vävnad
 • toddler litet barn
 • toil slita, släpa
 • torment plåga
 • toss kasta, singla
 • tow bogsera, bogsering
 • trade handla, handel
 • trainee praktikant
 • transform förvandla
 • transmit vidarebefordra, sända
 • transparent genomskinlig
 • trash skräp, smörja
 • treason förräderi
 • treaty avtal, fördrag
 • trespasser inkräktare
 • tribute hyllning
 • trigger avtryckare
 • trolley /kund/vagn
 • truncheon batong
 • trunk stam, snabel
 • tuna tonfisk
 • turnover omsättning
 • tusk /elefant/bete
 • tweezers pincett
 • ulcer magsår
 • umpire domare
 • unaccustomed ovan
 • unanimous enhällig
 • unbearable outhärdlig
 • unbutton knäppa upp
 • uncomfortable obekväm
 • uncommon ovanlig
 • underestimate underskatta
 • underwear underkläder
 • undesirable ej önskvärd
 • unemployment arbetslöshet
 • unexpected oväntad
 • unfaithful otrogen
 • unfortunate olycklig
 • unlimited obegränsad
 • unload lasta av
 • unlock låsa upp
 • upbringing uppfostran
 • uprising revolt
 • utter yttra
 • valuable värdefull
 • wander vandra
 • vanity fåfänga
 • warrant fullmakt
 • waver fladdra; vackla
 • weary trött
 • web /spindel/väv
 • weed ogräs; rensa
 • veil slöja
 • well-off välbärgad
 • venerable vördnadsvärd
 • verdict dom, utslag
 • verge kant, rand
 • vermin ohyra
 • vessel fartyg
 • wheat vete
 • wheelbarrow skottkärra
 • vice synd
 • vicinity grannskap
 • wig peruk
 • vigorous kraftfull
 • vindictive hämndlysten
 • vineyard vingård
 • wink at blinka åt
 • violation kränkning
 • virgin jungfru, oskuld
 • withdraw dra sig tillbaka
 • wither vissna, förtorka
 • vivid livlig
 • wizard trollkarl, geni
 • volunteer /ställa upp som/frivillig
 • worm mask
 • wrath vrede
 • wreath krans
 • wreck vrak
 • wrench, spanner skiftnyckel
 • wrinkle rynka
 • vulnerable sårbar
 • yacht lustjakt
 • yield ge i vinst
 • yolk äggula
 • zealous ivrig, nitisk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-s-z.8174052.html

Dela

Annonser