Engelska prov (stars)

Övningen är skapad 2016-04-24 av Moa102. Antal frågor: 59.
Välj frågor (59)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • blinka flash
 • starkt lysande stjärna supernova
 • förvandlas till turn into
 • vetenskapsman, forskare scientist
 • stjärnornas barn a child of the stars
 • stjärnstoft star-dust
 • kraftful powerful
 • höra hemma belong
 • stumfilm silent feature film
 • släppa release
 • semester holiday
 • känna igen recognise
 • närbild close-up
 • enorm huge
 • framgångsrik successful
 • någonsin ever
 • det goda good
 • det onda evil
 • ljussvärd light-sabre
 • rymdstrid space battle
 • ta till fånga capture
 • krigare warrior
 • heder honour
 • skapare creator
 • klaga complain
 • biprodukt, reklampryl spin-off
 • stjärntecken zodiac
 • påverka affect
 • skapande creative
 • svaghet weakness
 • grym cruel
 • fantasifull imaginative
 • självsäker confident
 • tillgivenhet, kärlek affection
 • envis stubborn
 • självisk selfish
 • ordning order
 • konstnärlig artistic
 • rättvisa justice
 • viljestark strong-willed
 • beslutsam determined
 • äventyrlig adventurous
 • överdriva exaggerate
 • känsla emotion
 • ansvar responsibility
 • lura trick
 • växa upp grow up
 • berömmelse fame
 • medföra bring
 • låsa lock
 • det stämmer good point
 • nyheter news
 • fuska cheat
 • i alla fall anyway
 • häftig cool
 • hålla tyst keep quiet
 • hemlighet secret
 • kör till deal
 • miljard billion

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-prov-stars.6115449.html

Dela