engelska glosor v.9

Övningen är skapad 2019-02-27 av EmelieWire. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • promote stödja
 • affect påverka
 • in the way that på ett sätt som
 • cool down kyla ner
 • along the equator längs med ekvatorn
 • humid fuktig
 • species art
 • the Pacific stilla havet
 • cleared renas bort
 • rainforest regnskog
 • carbon dioxide koldioxid
 • beneath the ground under jorden
 • government regering
 • emission utsläpp (aktier)
 • damage skada
 • a large amount massvis med
 • join gå med i
 • a proper level en bra nivå
 • absorb suga upp
 • greenhouse gas växthusgas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-9.8926420.html

Dela

Annonser