Engelska glosor v.48

Övningen är skapad 2017-12-01 av EmelieWire. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fun fair nöjesfält
 • disappear försvinna 1
 • probably antagligen
 • bench bänk
 • get lost komma bort
 • go missing försvinna 2
 • actually faktiskt
 • crowded full med folk
 • either heller
 • throw up kräkas
 • security guard säkerhetsvakt
 • yell skälla
 • description beskrivning
 • however emellertid
 • lay down lade sig ner
 • enjoy njuta av, uppskatta
 • ride åktur
 • attraction nöje, attraktion
 • unfortunately olyckligtvis, tyvärr

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-48.7862683.html

Dela