Engelska glosor v.37

Övningen är skapad 2020-09-03 av 0409alol. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • moan stöna
 • by chance händelsevis
 • in spite of trots
 • bra behå
 • abandon överge
 • grab gripa tag i
 • stable stall/stabil
 • trace spår
 • bracelet armband
 • coach turistbuss/tränare
 • reach
 • spacious rymlig
 • snack mellanmål
 • track spår
 • blackcurrant svarta vinbär
 • blackmail utpressa
 • lead bly
 • load last
 • headlight strålkastare
 • headline rubrik
 • meadow äng
 • gradually så småningom
 • staff personal
 • jam sylt/trafikstockning
 • drag dra
 • stage scen
 • stagger vackla

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-37.9898147.html

Dela