Engelska Glosor V.3

Övningen är skapad 2019-01-16 av elinkarlsson. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rata; trötta ut wash out
 • på grön kvist on a roll
 • korttidslån swing loan
 • ligger på mig, förföljer mig snapping at my heels
 • försenad, över tiden overdue
 • kvävs av avgasdimmor choking on smog
 • gripa, fånga; beslagta seize
 • deposition, insättning deposit
 • EPA environmental protection agency
 • dra av, ge rabatt knock off
 • tillfälligt momentarily
 • vad är den stora grejen what's the big to-do
 • glöd, glädje zest
 • utantill by rote
 • cabriolet convertible
 • stannad av polisen pulled over
 • förvaltare, fötroendemän trustee
 • förmånstagare beneficiary
 • födslorätt birthright
 • brister deficiencies
 • försämra, skada impair
 • begrepp concept
 • kasta bollen to pitch
 • handelsvaror merchandise
 • (bildligt) guldgruva bonanza
 • ge någon en omgång stick it to someone
 • egendom estate
 • vårdnadsstrid custody battle
 • plötslig förändring av vinden wind shear
 • (slang) galning fruitcake
 • förbryllande mystifying
 • förmyndarskap conservatorship
 • tandsten tartar
 • återta (vid utebliven betalning) repossess
 • handpenning, delbetalning down payment
 • hal slippery
 • kundtelefon courtesy phone
 • glittrande sparkly
 • omöjligt fall lost cause
 • engagemang; åtagande commitment
 • hängivenhet devotion
 • beundransvärd admirable
 • förödmjuka humiliate

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-3.8802139.html

Dela