engelska glosor v.19

Övningen är skapad 2018-05-08 av EmelieWire. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • unlock avslöja
 • border gräns
 • independence självständighet
 • sank sjönk
 • volcanic eruption vulkanutbrott
 • is situated ligger
 • violent våldsam
 • hit köra på
 • along the coast vid kusten
 • moor ljunghet
 • archaic histroisk
 • stunning fantastisk
 • varied varierad
 • UNESCO FN-organ för utbildning, forskning och kultur
 • set inspelningsplats 1
 • extravagant påkostad
 • led ledde
 • column pelare
 • causeway broväg över sankmark
 • accordning to enligt
 • stepping-stone sten att kliva på
 • attraction sevärdighet
 • filming location inspelningsplats 2
 • heritage site världsarv

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-19.8240448.html

Dela