Annonser


engelska glosor v.17

Övningen är skapad 2018-04-25 av EmelieWire. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • harp harpa
 • were forced to tvingades
 • per cent procent
 • iron järn
 • valley dal
 • cliff klippa
 • there used to be det brukade finnas
 • narrow-gauge smalspårig
 • welsh walesisk
 • was recognized erkändes
 • icy iskall
 • peak topp
 • pull dra
 • coal-fired koleldad
 • steam locomotive ånglok
 • tumble down störta ned
 • board stiga på
 • miner gruvarbetare
 • wind their way slingra sig fram
 • stream bäck, vattendrag
 • narrow smal

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-17.8221018.html

Dela