engelska glosor till prov v.6

Övningen är skapad 2019-02-07 av EmelieWire. Antal frågor: 59.
Välj frågor (59)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • starve svälta
 • sled släde
 • devoted trogen
 • cautiously försiktigt
 • brace stöd
 • crack spricka
 • suspiciously misstänksam
 • suffering lidande
 • dragging släpande
 • movements rörelser
 • weep gråta
 • throat hals, strupe
 • sob snyftning
 • curse svära över, förbanna
 • stumble stappla
 • defenseless försvarslös
 • creep up from behind krypa fram bakifrån
 • gleam lysa
 • unconscious medvetslös
 • whine gnälla
 • quiver darra
 • shelter skydd, tak över huvudet
 • evolve utveckla
 • sea-species havslevande arter
 • melt smälta
 • pond damm, liten sjö
 • thawed tinade
 • chunk stor bit, stycke
 • migratory bird flyttfågel
 • spell trouble betyda problem
 • issues problem
 • coral reef korallrev
 • endangered utrotningshotad
 • rainfall nederbörd
 • beetle skalbagge
 • crop gröda
 • flu virus, influensa
 • despite trots
 • habitat livsmiljö
 • packaging förpackning
 • go on about tjata om
 • be wrapped in vara inslagen i
 • cardboard kartong
 • loose tea te i lösvikt
 • actually faktiskt
 • organic ekologisk
 • dairy products mejeriprodukter
 • butcher slaktare
 • check-out kassa
 • shopping cart kundvagn
 • cabbage vitkål
 • cashier kassabiträde
 • fumes avgaser
 • cancel out förstöra, ta bort
 • watch it se upp
 • apparently tydligen
 • trash soptunna, skräp
 • eco-friendly miljövänlig
 • put the kettle on sätta på tevatten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-till-prov-v-6.8866801.html

Dela