Engelska glosor 17/1

Övningen är skapad 2022-01-12 av Hilmaja. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • flercells multicellular
 • utvecklas evolve
 • ryggradsdjur vertebrate
 • Primitiv primordial
 • Blomstra flourish
 • Muterad mutated
 • Miljö environment
 • Trivas, frodas thrive
 • Slumpmässig random
 • Djup (som i djup förståelse) profound
 • Sällsynt rare
 • Anpassa sig adapt
 • Olika, skilda diverse
 • Sträv, skarp harsh
 • Rensa ut weed out
 • Mångfald diversity
 • Snarare rather
 • Otillräcklig scarce
 • Ursprung origin
 • Oberoende av varandra independently

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-17-1.10779956.html

Dela