Engelska definiera

Övningen är skapad 2014-11-04 av PopcornDidde. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Demure Blyg
 • deride håna
 • despot mäktig
 • empathy empati
 • flabbergasted överumplad
 • forsake överge
 • gluttony glupskhet
 • hypocrisy hyckleri
 • impeccable felfri
 • impertinent oförskämt
 • infamy vanära
 • lithe vig
 • meticulous noggrann
 • morose deppig
 • myriad oräknelig
 • novice nybörjare
 • oblivious aningslös
 • parody parodi
 • quaint gammalsnyggt
 • rash förhastat
 • salient framträdande
 • superfluous överflödig
 • vex förarga
 • wanton hänsynslös

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-definiera.4012068.html

Dela