Engelska BLM

Övningen är skapad 2023-03-11 av Feliciaappeltofft. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • frikänna acquit
 • utslag, dom; utlåtande verdict
 • dom sentence
 • dom judgement/judgment
 • anstända, utlösa spark
 • bekänna estimate
 • inblandad involved
 • sorg grief
 • anta, lägga sig till med adopt
 • döma sentence
 • upplopp riot
 • statsdel neighborhood
 • ilska rage
 • försumma neglect
 • blåsa, skinna; stjäla; råna rip off
 • samhälle, gemenskap, folkgrupp community
 • begrepp, föreställning, idé concept
 • medborgerlig civic
 • sammanträffande coincidence
 • åtagande, förpliktelse commitment
 • fördomar, fördom prejudice
 • ojämnlikhet inequality
 • rättegång trail
 • fälla, ge fällande dom convict
 • flerfaldigt multiple
 • hård; allvarlig severe
 • försvara defend
 • självförsvar self-defense
 • överdriven excessive
 • tillbörlig, skälig, på sin plats appropriate
 • bedömning judgement
 • bevilja grant
 • förpliktelse, åtagande obligation
 • erkänna, tillstå acknowledge
 • orättvisa injustice
 • förtära consume
 • kvotering, prioritering av svagare grupp affirmative action
 • jämlik equal
 • stolt proud
 • medgivande admission

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-blm.11455470.html

Dela