Engelska - All That Glitters

Övningen är skapad 2021-02-10 av Tiindaaa. Antal frågor: 81.
Välj frågor (81)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • director regissör
 • anticipation förväntning
 • inevitable ofrånkomlig
 • fruit cart fruktvagn
 • recurring återkommande
 • predict förutsäga
 • attend delta
 • fist knytnäve
 • depart köra iväg
 • appropriate lämplig
 • glance kasta en blick
 • plot handling
 • peak höjdpunkt
 • come in handy komma väl till pass
 • junction korsning
 • wipe torka
 • nod nicka
 • wounded sårad
 • fatal dödlig
 • event händelse
 • flee fly
 • lead huvudperson
 • kneel knäböja
 • sob snyfta
 • session lektion
 • invariably undantagslös
 • interrupt avbryta
 • bell ringklocka
 • master behärska
 • entertainment underhållning
 • slot nicka
 • increasingly mer och mer
 • pat klappa
 • by accident av en händelse
 • in a sense på sätt och vis
 • vehicle fordon
 • supply leverera
 • equipment utrustning
 • toss kasta
 • round trip tur och retur
 • exposure exponering
 • support stödja
 • substantial betydande
 • increase öka
 • sales försäljning
 • enhance höja
 • improve förbättra
 • employee anställd
 • limit gräns
 • minor omyndig person
 • coutious försiktig
 • security issues säkerhetsfrågor
 • cord sladd
 • due to beroende på
 • offer erbjudande
 • mechanice mekaniker
 • turn someone off avskräcka någon
 • objection to protest
 • flash blixtra
 • value värde
 • lable märke
 • evolution utveckling
 • drawer byrålåda
 • refuse vägra
 • cash in kassera in
 • manufacture tillverka
 • gross total
 • margin vinstmarginal
 • confident säker
 • obviously tydligen
 • customer kund
 • rely on lita på
 • fashion mode
 • sense känsla
 • illegal olaglig
 • amused road
 • consent samtycke
 • legal fee rättegångskostnad
 • get fined bli bötfälld
 • fold knäppa ihop
 • execute utföra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-all-that-glitters.10281157.html

Dela