Engelska Åk 9 vecka 9 Våren 2019

Övningen är skapad 2019-02-24 av zusanne. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Kanske Perhaps
 • Under Beneath
 • Att inkludera To include
 • Resa Voyage
 • Delvis Part, partly
 • MInne, minnesbild Remembrance
 • Att sjösätta To launch
 • Att tävla med To compete
 • Svallvågen The wake
 • Att visa upp To feature
 • The top speed Topphastigheten
 • Skräp, bråte Clutter
 • Besättningen The crew
 • Telegraferade Cabled
 • En föraning A premonition
 • Nervös Unnerved
 • Påminde henne om Reminded her of
 • Spådd framtid, förmögenhet Fortune
 • Spådam Fortune teller
 • Ombord Aboard
 • Handlingen The plot
 • Likhet Resemblance
 • Grundade ett företag Founded a company
 • Att vägra To refuse
 • Att sköta To operate
 • Att förbli To remain
 • Nedsänkt Lowered
 • Uppenbar Obvious
 • Blunder, misstag Goof
 • Olyckligtvis Unfortunately

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-ak-9-vecka-9-varen-2019.8913175.html

Dela