Engelska Åk 9 vecka 6 Våren 2019

Övningen är skapad 2019-01-07 av zusanne. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Jobbig Mean
 • Tonårstid Teens
 • Råd Advice
 • Att bråka To argue
 • Att skicka SMS To text
 • Sjuklig Insane
 • Svartsjuka Jealousy
 • Att förstöra To destroy
 • Osäker Insecure
 • Trygghet Security
 • Ifall, om Whether
 • Mer omfattande Major
 • Ömsesidig Mutual
 • Att förtjäna To deserve
 • Kramar Hugs
 • Huvudsakligen Main
 • Fäst (vid) Attached
 • Att förstöra To ruin
 • Jag kan inte låta bli I can't help myself
 • Förvirrad Confused
 • Att söka To reach out
 • Rädsla Fear
 • Att segra, vinna slaget To win the day
 • Beroende Dependent
 • Mod Courage

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-ak-9-vecka-6-varen-2019.8774320.html

Dela