Engelska Åk 9 vecka 5 Våren 2019

Övningen är skapad 2019-01-07 av zusanne. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Stolthet Pride
 • Fördom Prejudice
 • Bekymmer Concern
 • Välbärgad, förmögen Wealthy
 • Äktenskapsförmedling Match making
 • Avsky, motvilja Dislike
 • Säga emot To contradict
 • Uppfostran Upbringing
 • Personlighet Character
 • Social ställning Social standing
 • En fördel An advantage
 • En opinionsundersökning A poll
 • En undersökning A survey
 • En bearbetning An adaptation
 • Humoristiskt Humourously
 • En brist på... A lack of...
 • Omgiven av Surrounded by
 • Att vara självbelåten To be smug
 • Att vara stel To be stiff
 • Försvarsadvokat Barrister
 • Dessutom Furthermore
 • Att erkänna To admit
 • Karaktärsdrag Character traits
 • Likheter Similarities
 • Efterföljare Sequel
 • Hade premiär Was released

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-ak-9-vecka-5-varen-2019.8774252.html

Dela