Engelska Åk 9 vecka 14 Öva NP 1

Övningen är skapad 2019-03-24 av zusanne. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • infödd native
 • en lucka a gap
 • en stam a tribe
 • en vuxen an adult
 • fara, risk danger
 • enligt according to
 • har blivit glömda have been forgotten
 • återstående remaining
 • utrotad extinct
 • såvida... unless...
 • platt flat
 • att bevara, skydda to preserve
 • äldre elders
 • överlevnad survival
 • reservat reservation
 • troligtvis likely
 • att kunna glädja sig åt to enjoy
 • vårt arv our heritage
 • kongressutskottet committee of congress
 • internat skola boarding school
 • att ta bort, avlägsna to remove
 • traditioner customs
 • att delta i to attend
 • med våld, kraftfullt forcibly
 • regeringen the government
 • att ha tillåtelse to be allowed
 • de hade svårigheter they had a hard time
 • att passa in to fit in
 • heller either
 • att fungera to operate
 • som who
 • att förvänta to expect
 • att hjälpa, stötta to support
 • nuförtiden nowadays
 • en lag a law
 • att utbilda to educate
 • så väl som as well as

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-ak-9-vecka-14-ova-np-1.8989192.html

Dela