Engelska Åk 9 vecka 13 Våren 2019

Övningen är skapad 2019-03-21 av zusanne. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Att återfå To retrieve
 • Att vara lugn To be calm
 • Efterdyningar Aftermath
 • Att tillägna To devote
 • Att täcka To cover
 • Att föreslå To suggest
 • Rörelse Movement
 • Rädsla Fear
 • Förödelsen The disaster
 • Ledde till Led to
 • Att kräva To require
 • Farkost (här, båt) Vessel
 • Att rymma ("få plats") To accomodate
 • Skådespelerska Actress
 • Ombord Aboard
 • Enligt According to
 • Ungefär Approximately
 • Motsvarande Equivalent
 • Var inhyrd Was hired
 • En piga A maid
 • Den förmodade The presumptive
 • Arvinge Heir
 • Släppt Released
 • Att fira minnet av To commemorate the
 • Skeppsvarv Shipyard
 • Hedersgäst Guest of honor
 • Källor Sources

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-ak-9-vecka-13-varen-2019.8984783.html

Dela