Engelska Åk 9 vecka 11 Våren 2019

Övningen är skapad 2019-03-13 av zusanne. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • En nyligen historia A recent story
 • Atmosfäriska förhållanden Atmospheric conditions
 • Som förhindrade... That prevented...
 • Utkiksvakten The lookout
 • Att undvika To avoid
 • Han försökte att... He attempted to...
 • För att svänga det förbi... To swing it past...
 • För att kollidera mot To impact with
 • Beskrivningar Descriptions
 • En lätt darrning A slight tremor
 • Stenkulor Marbles
 • Vattentät utrymme Watertight compartments
 • Uppbruten Breached
 • Flytande Afloat
 • Det skar igenom... It sliced through...
 • Rakt på Head on
 • Skotten (Fartygets skiljeväggar) The bulkheads
 • Besättningen misslyckades The crew failed
 • Nödsignaler Distress signals
 • Genom att ändra/förändra By altering
 • En övning A drill
 • Ett fartyg, en farkost A vessel
 • Babord (vänster sida på fartyget) The port side
 • En säljägare A sealer
 • Att svara To respond
 • Var påskyndad Was hastened
 • En landgång A gangway
 • Inkorrekt Incorrect
 • Att rädda To rescue
 • De överlevande The survivors

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-ak-9-vecka-11-varen-2019.8951522.html

Dela