Engelska Åk 9 vecka 10 Våren 2019

Övningen är skapad 2019-03-04 av zusanne. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Den dyraste The most expensive
 • Matsalen Dining saloon
 • Panel Paneling
 • Salong Lounge
 • Att bära, bar, burit (här; kläder) To wear, wore, worn
 • Aftonklänning Evening gown
 • Last Cargo
 • Var fylld med Was stocked with
 • Bestå av To consist of
 • Flera måltider Several courses
 • Önskemål, förfrågningar Requests
 • Boende Accommodations
 • Likvärdig Equivalent
 • Oceanfartyg Liner
 • En cabin, hytt A cabin
 • Det höga dånandet The loud roar
 • Badkar Bathtubs
 • En brits, våningssäng A bunk
 • Tillgänglig Available
 • Att innehålla To contain
 • Flera motorer Several engines
 • En grind A gate
 • Att separera To seperate
 • De hölls låsta (dörrarna) They were kept locked (the doors)
 • Utrymme Space
 • Enligt According to

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-ak-9-vecka-10-varen-2019.8932997.html

Dela