Engelska Åk 7 vecka 49

Övningen är skapad 2018-12-02 av zusanne. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • efterlyst wanted
 • nöjesfält fun fair
 • att njuta av, uppskatta to enjoy
 • en åktur a ride
 • nöjen, attraktioner attractions
 • att kräkas to throw up
 • tyvärr, olyckligtvis unfortunately
 • att försvinna go missing
 • att försvinna to disappear
 • heller either
 • antagligen probably
 • säkerhetsvakt security guard
 • uppmärksamhet attention
 • beskrivning description
 • en bänk a bench
 • fel fault
 • full med folk crowded
 • komma bort get lost
 • faktiskt actually
 • eftersom as
 • att må dåligt to feel ill
 • på övervåningen upstairs
 • kanske perhaps
 • Hur såg hennes hår ut? What about her hair?
 • medelålders middle-aged
 • att lura to trick

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-ak-7-vecka-49.8733842.html

Dela