Engelska Åk 7 vecka 4 Våren 2019

Övningen är skapad 2019-01-06 av zusanne. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Packat med folk Totally packed
 • Jättebra Awesome
 • Apelsinläsk Orange soda
 • Flottig, fet Greasy
 • Salt Salty
 • Att nämna To mention
 • Tomma kolhydrater Empty carbs
 • Ohälsosam, onyttig Unhealthy
 • Någon ibland Once in a while
 • Att ta med sig To bring
 • Att vinka To wave
 • Jag kanske tar I might have
 • En mjukglasstrut A soft vanilla cone
 • Komma förbi To come by
 • Att beställa To order
 • Dollar (slanguttryck) Bucks
 • 25 cent Quarter
 • 10 cent A dime
 • 5 cents A nickel
 • Det räcker absolut That's totally enough
 • Att uppfinna To invent
 • En bulle A bun
 • Medeltiden The Middle Ages
 • Mongolerna The Mongols
 • Att förvara To keep
 • Kött Meat
 • Biff Steak
 • Mör Tender
 • Söndersmulad Beaten into pieces
 • Rester av kött Scrap meat
 • Biff av färs Ground steak
 • Invandrare Immigrant
 • En skiva A slice
 • En kund A customer
 • I farten, på väg någonstans On the move
 • Nötkött Beef
 • Hälsosamt Healthy
 • En miljard A billion
 • Topping Tillbehör

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-ak-7-vecka-4-varen-2019.8773523.html

Dela