Engelska a-d

Övningen är skapad 2018-04-17 av 3schow. Antal frågor: 182.
Välj frågor (182)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abominable avskyvärd
 • abstain from avstå ifrån
 • abundance överflöd
 • access tillträde
 • accidental slumpartad
 • accomplice medbrottsling
 • accomplish fullborda
 • account redogörelse
 • accountant revisor
 • accurate exakt
 • accustomed to van vid
 • achieve åstadkomma
 • acknowledge erkänna
 • acquaintance bekantskap
 • acquire förvärva
 • adapt anpassa
 • adjacent angränsande
 • adjust rätta till
 • admirable beundransvärd
 • adolescence ungdomstid
 • adorable bedårande
 • adorn pryda
 • aerial antenn
 • affect påverka
 • agenda dagordning
 • agreeable angenäm
 • aisle mittgång
 • allege påstå
 • alley gränd
 • almond mandel
 • altitude höjd
 • amazement förvåning
 • ambiguous tvetydig
 • ambush bakhåll
 • amiable älskvärd
 • ancient forntida
 • anguish vånda
 • announce tillkännage
 • annual årlig
 • anticipate förutse
 • anxiety oro
 • apology ursäkt
 • appearance utseende
 • appointment avtalat möte
 • apprehension fruktan
 • appropriate, convenient lämplig
 • approval gillande
 • approximately ungefär
 • apricot aprikos
 • archipelago skärgård
 • arson mordbrand
 • artichoke kronärtskocka
 • ashamed skamsen
 • asparagus sparris
 • assassination mord
 • assignment uppgift
 • at random på måfå
 • athletics friidrott
 • attached to fäst vid
 • attentive uppmärksam
 • attic vindsvåning
 • attorney, barrister advokat
 • attract dra till sig
 • audible hörbar
 • autopsy obduktion
 • avalanche lavin
 • awe vördnad
 • backbone ryggrad
 • badge emblem
 • bail borgen
 • ballot omröstning
 • ballpoint-pen kulspetspenna
 • barley korn
 • barn lada
 • basin handfat
 • bead pärla
 • beak fågelnäbb
 • beaver bäver
 • beech bok
 • beehive bikupa
 • beetle skalbagge
 • beetroot rödbeta
 • behead halshugga
 • belly mage
 • benefit förmån
 • beret basker
 • betray förråda
 • beverage dryck
 • bewitch förhäxa
 • bilingual tvåspråkig
 • birch björk
 • blaze stark låga
 • blessing välsignelse
 • bliss lycksalighet
 • blizzard snöstorm
 • bold djärv
 • bonfire brasa
 • bore tråka ut
 • bosom barm
 • bough gren
 • boundary gräns
 • brand märke
 • brass mässing
 • breadth bredd
 • breathe andas
 • brewery bryggeri
 • bridegroom brudgum
 • broker mäklare
 • brood on grubbla på
 • brook bäck
 • broom kvast
 • brothel bordell
 • buckle spänne
 • bud knopp
 • bully tyrann/isera/
 • bumper stötfångare
 • bundle knyte
 • bunk brits
 • burden börda
 • burial begravning
 • calculate beräkna
 • campaign kampanj
 • capable duglig
 • captivity fångenskap
 • capture tillfångata
 • career karriär
 • caretaker vaktmästare
 • carriage järnvägsvagn
 • cartoon tecknad serie
 • cartridge patron
 • casual ledig
 • casualty olycksfall, offer
 • cauliflower blomkål
 • cautious försiktig
 • cemetery kyrkogård
 • cereals frukostflingor
 • certificate intyg
 • cheerful munter
 • cherry körsbär
 • chestnut kastanj
 • chilly kylig
 • chirp kvitter
 • choice val
 • choke kväva/s/
 • chop hacka
 • christen döpa
 • cinnamon kanel
 • cluster klunga
 • coffin likkista
 • coincide sammanfalla
 • combat strid
 • commuter pendlare
 • compel tvinga
 • compete tävla
 • complexion hy
 • conductor konduktör
 • confidence förtroende
 • congregation församling
 • conjurer trollkarl
 • consolation tröst
 • contemporary samtidig
 • contempt förakt
 • contest tävling
 • conviction övertygelse
 • coronation kröning
 • corpse lik
 • courageous modig
 • cradle vagga
 • credible trovärdig
 • cripple krympling
 • crucial avgörande
 • crutch krycka
 • culprit brottsling
 • cunning slug/het/
 • currency valuta
 • cushion kudde
 • cutlery bestick
 • dagger dolk
 • dandelion maskros
 • dazzle blända
 • debt skuld
 • deceive bedra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-a-d.8192024.html

Dela