Engelska 9B till måndag v5

Övningen är skapad 2017-01-27 av SkolAnns. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • furthermore, in addition dessutom
 • to begin till att börja med
 • finally slutligen
 • moreover dessutom, för övrigt
 • for instance till exempel
 • as follows som följer
 • in this case i det här fallet
 • in other words med andra ord
 • consequently följaktligen
 • hence därför, följaktligen, alltså
 • obviously uppenbarligen
 • clearly tydligt, absolut
 • after all när allt kommer omkring
 • in general i allmänhet
 • on the whole på det hela taget
 • in particular särskilt
 • usually vanligtvis
 • rather ganska, faktiskt, hellre
 • on the other hand å andra sidan
 • in contrast däremot
 • on the contrary tvärtom
 • in comparison i jämförelse
 • nevertheless ändå, i alla fall
 • still ändå
 • yet men, men ändå
 • in brief kort sagt
 • thus sålunda, följaktligen, alltså
 • to sum up för att sammanfatta
 • however emellertid, i alla fall
 • in spite of trots
 • equally likaså, samtidigt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-9b-till-mandag-v5.7034250.html

Dela