Annonser


ENGELSKA 26/5-20

Övningen är skapad 2020-02-12 av alicedehlinnilsson. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Account konto
 • Anxiety ångest
 • Interest ränta
 • Reduce minska
 • Short-term kortsiktig
 • Allow tillåta
 • Appear verka
 • Appreciate uppskatta
 • Concern bekymmer
 • Goods varor
 • Impress imponera
 • Mall shoppingcenter
 • Manufacturer tillverkare
 • Merely bara
 • Option alternativ
 • Purchase köpa
 • Purpose syfte
 • Reduce förminska
 • Ridiculous löjlig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-26-5-20.9632531.html

Dela