Engelska 2

Övningen är skapad 2021-09-07 av Tiindaaa. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • level nivå
 • humiliation förödmjukelse
 • scrutinize undersöka noga
 • awkward generad
 • frantic ursinnig
 • bin soptunna
 • odd underlig
 • option alternativ
 • bolt off rusa iväg
 • repulse stöta bort
 • crucial avgörande
 • pardoned förlåten
 • gross indecency grov oanständighet
 • shunned försöka undvika
 • to raid göra en räd mot
 • stigma stämpel
 • crowning achievement främsta gärning
 • partially delvis
 • to sue stämma
 • trademark varumärkesskydda
 • deselected ej nominerad för omval
 • discriminated against diskriminerad
 • standing ovation stående applåd
 • pave the way bana väg för
 • tabloid newspaper kvällspress
 • inducted into upptagen i
 • to give a voice to ge en röst åt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-2.10532477.html

Dela