ENG05: NP Glosor (51-60)

Övningen är skapad 2019-09-13 av Jakob2000. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • government regering
  • between emellan
  • however hursomhelst
  • during medens/under
  • general allmän
  • enough tillräcklig
  • experience erfarenhet
  • understand förstå
  • certain vissa
  • value värde

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng05-np-glosor-51-60.9096939.html

Dela