Eng Wings7 The Idol Phenomenon

Övningen är skapad 2015-09-16 av ejmc. Antal frågor: 71.
Välj frågor (71)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • phenomenom fenomen
 • perhaps kanske
 • was on visades
 • certainly säkerligen, säkert
 • hysteria hysterin, galenskapen
 • evening papers kvällstidningar
 • competitors tävlande
 • the whole world hela världen
 • suddenly plötsligen
 • famous känd
 • television series teveserie
 • contest tävling
 • talent contest talangjakt
 • arranged ordnades, arrangerades
 • Pop Idol Idol
 • which vilken, som
 • immediate omedelbar, direkt
 • soon spread spreds snart
 • great number stort antal
 • all over the world över hela världen
 • audience publik
 • vote rösta
 • viewer tittare
 • texting sms
 • website hemsida
 • by via, med
 • Of course självklart
 • even more ännu mer
 • the programme's officiell website programmets officiella hemsida
 • spectators åskådare
 • episode avsnitt
 • final sista
 • was shown visades
 • profit vinst
 • most profitable mest vinstrika
 • country, countries land, länder
 • audition provspelning, audition
 • were forgotten blev glömda
 • still ändå
 • wanted ville
 • participate delta
 • every new series varenda ny omgång
 • true sant
 • in the long run på lång sikt
 • experience upplevelse
 • juries juryerna, domarna
 • towards mot
 • untalented utan talang
 • criticized kritiserade
 • laughed at utskrattade
 • part of the game en del av leken
 • put up with stå ut med
 • task uppgift
 • select välja ut
 • talanted talangfull
 • guidance råd
 • to move upwards gå framåt, göra karriär
 • recieve , ta emot
 • feed-back återkoppling
 • of becoming att bli
 • difficult svårt
 • entertainment underhållning
 • choice val
 • humiliation förnedring
 • however great Hur bra man än är
 • enough nog
 • charisma utstrålning, karisma
 • good-looking se bra ut
 • marketable försäljningsbar
 • product vara, produkt
 • x-factor okänd faktor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-wings7-the-idol-phenomenon.4843534.html

Dela