Eng Wings 6 Manchester 12-13

Övningen är skapad 2015-09-01 av ejmc. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • main huvud-
 • situated belägen, ligger i
 • close to nära
 • about ungefär
 • especially speciellt
 • harbour hamn
 • event arrangemang, händelse
 • checka out kolla
 • the art scene konstområdet
 • people människor, folk
 • do sports sporta
 • watch titta på
 • football team fotbollslag
 • well known mest känd, välkänd
 • fact faktauppgift, fakta
 • population befolkning
 • Greater Manchester Manchester med förorter, Stormanchester
 • language språk
 • money pengar
 • pound (about 10 SEK) pund
 • pence 100 p/pund
 • cultural kulturell
 • produce skapa, ta fram
 • include innefatta
 • famous berömd
 • long-distance runner långdistanslöpare, långdistansare
 • actor skådespelare
 • numerous många, talrika, massor
 • coast kust
 • building byggnad
 • Manchester United Manchester förenade
 • Phoenix Fenix
 • team lag
 • footballer fotbollspelare
 • plenty många
 • west coast västkust
 • the games tävlingarna
 • which vilket
 • The city is one of the main cities.
 • There are plenty of buildings.
 • The Festival is a popular event tha takes place every year.
 • The city has produced many pop stars.
 • There are numerous footballers in Manchester.
 • The most well known profesional teams are M. United, M. City an M. Phoenix
 • At the festival you can check out or listen to a great music group.
 • The Ice hockey team is called Manchester Phoenix.
 • Manchester is situated 250 km north of London.
 • Manchester has 504,000 inhabitants.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-wings-6-manchester-12-13.4699107.html

Dela