Eng v.47

Övningen är skapad 2015-11-17 av sofiesuper. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • entrance hall entréhall
 • suddently plötsligt
 • mad galen
 • hurry up skynda på
 • cheat fusk
 • Ipswich stad nordost om London
 • term termin
 • science naturorienterande ämnen
 • fail misslyckas
 • all through hela
 • atom atom
 • consist of bestå av
 • south söderut
 • he hasn't a clue han har inte en aning
 • hang out vara med
 • desk kateder
 • furious ursinnig
 • divorce skilsmässa
 • it has been quite some time det var ganska länge sen
 • that is when det är då som
 • strike slå
 • sheet pappers/sida/
 • marvellous fantastisk
 • hand in lämna in
 • stick stoppa /in/
 • stack hög
 • post posta
 • mix up förväxla
 • at once genast
 • holiday lov, semester
 • head teacher rektor
 • run along springa iväg

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-v-47.5384868.html

Dela