ENG2 text2

Övningen är skapad 2019-03-04 av moamelander. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • yllemössa beanie
  • kofta cardigan
  • collegetröja sweatshirt
  • badbyxor trunks
  • toalettsaker toiletries
  • rakvatten aftershave lotion
  • ansiktsvatten cleansing lotion
  • fuktighetskräm moisturizing cream
  • blandad miscellaneous
  • last load
  • lager stash
  • omänsklig ungodly
  • överge ditch
  • till förmån för in favour of
  • vandrarhem hostel
  • önska desire
  • försiktig cautious
  • akta sig för beware of sth
  • bli intresserad av take up
  • i förväg in advance
  • fast besluten be dead set on sth
  • dömd doomed
  • tidtabell timetable
  • hindra prevent
  • sysselsätta ngn occupy sb
  • oundviklig inevitable
  • främmande språk lingo
  • behaga, gilla take a fancy
  • komma fram, dyka upp emerge
  • bildad cultured
  • nylagad newly-made
  • larvig corny
  • förutsägbarhet unpredictability
  • ett bra exempel case in point
  • närma sig approach
  • med (franska) avec
  • oberoende indie
  • förolämpande abusive
  • minnesvärd memorable
  • direktör manager

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng2-text2.8890468.html

Dela