Eng. Tema oregelbundna verb del 2, 36-70

Övningen är skapad 2019-01-29 av cedvardsson. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mata feed fed fed
 • känna sig feel felt felt
 • flyga fly flew flown
 • frysa freeze froze frozen
 • , komma get got got/gotten
 • ge give gave given
 • , åka, bli go went gone
 • mala, slipa grind ground ground
 • växa, odla grow grew grown
 • hänga hang hung hung
 • ha, äta, dricka have/has had had
 • höra hear heard heard
 • gömma, dölja hide hid hidden
 • slå hit hit hit
 • hålla hold held held
 • skada hurt hurt hurt
 • hålla, behålla keep kept kept
 • niga, stiga ned på knä kneel knelt knelt
 • sticka knit knit knit
 • veta know knew known
 • lägga, ha sex lay laid laid
 • visa vägen, leda lead led led
 • luta sig lean leant leant
 • hoppa iväg leap leapt leapt
 • lära sig learn learnt learnt
 • lämna leave left left
 • låna ut lend lent lent
 • tillåta let let let
 • ligga, lägga sig lie lay lain
 • tända light lit lit
 • förlora, tappa lose lost lost
 • skapa, tillverka, göra make made made
 • betyda, mena mean meant meant
 • möta, träffa meet met met
 • klippa, slå, klippa gräsmattan mow mowed mown

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-tema-oregelbundna-verb-del-2-36-70.8844659.html

Dela