Eng. Tema oregelbundna verb del 1

Övningen är skapad 2019-01-29 av cedvardsson. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vara, bli be was/were been
 • bära, föda bear bore born
 • slå, besegra beat beat beaten
 • bli become became become
 • börja begin began begun
 • böja/böja sig bend bent bent
 • slå vad bet bet bet
 • bjuda bid bid/bade bid/bidden
 • binda bind bound bound
 • bita, bitas, snäppa bite bit bitten
 • blöda bleed bled bled
 • blåsa blow blew blown
 • bryta, ha sönder, gå sönder break broke broken
 • föda upp breed bred bred
 • ta med sig, ha med sig, komma med bring brought brought
 • bygga build built built
 • brinna, bränna burn burnt burnt
 • brista, spricka, störta burst burst burst
 • köpa, bjuda på buy bought bought
 • gjuta, kasta cast cast cast
 • fånga, fastna catch caught caught
 • välja choose chose chosen
 • klänga fast, hålla sig fast cling clung clung
 • komma come came come
 • kosta cost cost cost
 • krypa, smyga creep crept crept
 • klippa, skära cut cut cut
 • handla, göra affärer deal dealt dealt
 • gräva dig dug dug
 • göra do/does did done
 • attrahera, rita draw drew drawn
 • drömma dream dreamt dreamt
 • dricka drink drank drunk
 • köra drive drove driven
 • äta eat ate eaten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-tema-oregelbundna-verb-del-1.8844601.html

Dela