Eng LHK till mån v5

Övningen är skapad 2017-01-23 av SkolAnns. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • to begin till att börja med
  • finally slutligen
  • moreover för övrigt
  • for instance till exempel
  • in this case i det här fallet
  • in other words med andra ord
  • consequently följaktligen
  • obviously uppenbarligen
  • clearly tydligt
  • usually vanligtvis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-lhk-till-man-v5.7006628.html

Dela