Eng: glosor - Welcome to Oz

Övningen är skapad 2023-03-18 av mumintrollet1102. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Oz Australien
 • multicultural mångkulturell
 • the Aboriginal people ursprungsbefolkningen
 • settler nybyggare, bosättare
 • jail fängelse
 • get rid of bli av med
 • population befolkning
 • once förr, en gång i tiden
 • reservation reservat
 • story of creation skapelseberättelse
 • ancestor förfäder
 • rose steg upp, reste sig
 • from below nerifrån, underifrån
 • rock klippa
 • plant växt
 • humming surrande
 • weapon vapen
 • throwing contest kasttävling
 • thrower kastare
 • laid-back avspänd, avslappnad
 • on the coast på kusten
 • mix umgås
 • parasail skärmflyga
 • scuba dive dyka (med dykutrustning)
 • beachcomb leta efter saker på stranden
 • crowds of people massor av människor
 • short for förkortning av
 • barbecue grillfest, grilla
 • especially speciellt
 • enjoy each other's company ha kul ihop

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-glosor-welcome-to-oz.11470435.html

Dela