Eng glosor vecka 10

Övningen är skapad 2021-03-08 av Lucke2006. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • frightening skrämmande
 • provide ordna med
 • cabin liten stuga
 • tug at rycka i
 • instantly genast
 • nor inte heller
 • candle ljus
 • shade gardin
 • tiptoe tassa
 • gently försiktigt
 • alarmed oroad
 • hunter jägare
 • once we´ve reached när vi väl kommit fram till
 • remain fortsätta att vara
 • ladder stege
 • boom dåna
 • blow his head off skjuta skallen av
 • warrent fullmakt
 • aim ha för avsikt
 • farther längre bort
 • whine gnälla
 • squeaked open knarrade när den öpnnades
 • the riley place rilyes gård
 • a goodly amount en ansenlig summa
 • drop in to the ground gömmer under jorden
 • floor board golvbräda
 • pound bulta
 • get sick börja må illa
 • porch veranda
 • runaway rymling

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-glosor-vecka-10.10327353.html

Dela