Annonser


Eng 9B till ons v39 Happy sid33-35

Övningen är skapad 2017-09-13 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • warrior krigare
 • guard vakta
 • emperor kejsare
 • precious dyrbar
 • armour rustning
 • on horseback till häst
 • rude oförskämd
 • skill skicklighet
 • archery bågskytte
 • self-defence självförsvar
 • civil war inbördeskrig
 • opponent motståndare
 • resign avgå
 • rebellion uppror
 • disgrace skam
 • several åtskilliga
 • exhausted utmattad
 • wounded sårad
 • basic grundläggande
 • largely till stor del

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9b-till-ons-v39-happy-sid33-35.7504740.html

Dela