Eng 9B till ons v37 Happy sid36-37

Övningen är skapad 2016-09-05 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lawn gräsmatta
 • day-to-day daglig
 • disabled rörelsehindrad
 • carry out genomföra
 • shortage brist
 • interaction samspel
 • fitted with utrustad med
 • to monitor att övervaka
 • at present för nuvarande
 • enquiry förfrågan
 • available ledig
 • detect upptäcka
 • adapt anpassa
 • to harm att skada
 • hand gestures handrörelser
 • shrugs of shoulders axelryckningar
 • nod nickning
 • in a good mood på gott humör
 • corporation bolag
 • fiction påhittad historia

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9b-till-ons-v37-happy-sid36-37.6356344.html

Dela