Eng 9B till ons v35 Happy sid27-28

Övningen är skapad 2016-08-18 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • several flera
 • wrestling brottning
 • in fact i själva verket
 • sweep sopa
 • rock skaka
 • move rörelse
 • throw kast
 • ouch aj
 • stew stuvning
 • clearly uppenbarligen
 • average medel
 • supreme högst, störst
 • attract attention väcka uppmärksamhet
 • apron förkläde
 • purify rena
 • wipe torka
 • rinse skölja
 • posture kroppshållning
 • poke peta
 • choke kväva

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9b-till-ons-v35-happy-sid27-28.6267240.html

Dela