eng 9b till mån v40

Övningen är skapad 2018-09-20 av SkolAnns. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • recent ny
 • lawn gräsmatta
 • fiction påhittad historia
 • carry out genomföra
 • shortage brist
 • task syssla
 • obey lyda
 • switch on slå på
 • busy upptagen
 • fitted with utrustad med
 • monitor övervaka
 • enquiry förfrågan
 • nod nickning
 • in a good mood på gott humör
 • allow tillåta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9b-till-man-v40.8462546.html

Dela