eng 9 till tors v7 Royal Canadian Mounted Police

Övningen är skapad 2019-02-07 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gaze stirra
 • plain slättlandskap
 • image bild
 • dispute gräl
 • remote avlägsen
 • persuade övertyga
 • obvious uppenbar
 • vast vidsträckt
 • cart vagn
 • forge smedja
 • wilderness vildmark
 • reach
 • shack skjul
 • injure såra
 • flee fly
 • manhunt människojakt
 • backwards baklänges
 • forensic equipment rättsmedicinsk utrustning
 • exhibition utställning
 • noble ädel

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9-till-tors-v7-royal-canadian-mounted-police.8880234.html

Dela