Eng 9 till tors v38 Happy sid 33-35

Övningen är skapad 2018-09-13 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • armour rustning
 • on horseback till häst
 • on foot till fots
 • commoner icke adlig person
 • rude oförskämd
 • skill färdighet
 • basic grundläggande
 • self-defence självförsvar
 • civil war inbördeskrig
 • mainly huvudsakligen
 • lasted räckte, varade
 • unite ena
 • abolish avskaffa
 • rebellion uppror
 • face stå inför
 • rifle gevär
 • disgrace skam
 • wounded sårad
 • make a living tjäna sitt uppehälle
 • archery bågskytte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9-till-tors-v38-happy-sid-33-35.8417052.html

Dela