eng 9 till fredag v.20 12:3:2

Övningen är skapad 2020-05-08 av SkolAnns. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • monotonous enformig
 • pottery keramik
 • earnest uppriktig
 • wonky instabil
 • a kiln en ugn
 • a fly in the ointment en fluga i salvan, ett problem
 • excruciatingly extremt
 • to feign att låtsas
 • amphora romersk vas
 • unnerving skrämmande
 • concious medveten
 • stilted uppstyltad, konstgjord
 • to be in a lousy mood att vara på uselt humör
 • to manage to att lyckas
 • to overreact att överreagera
 • to defend oneself att försvara sig
 • to keep an eye on att hålla ett öga på
 • to freak someone out att skrämma någon

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9-till-fredag-v-20-12-3-2.9787981.html

Dela