Eng 9 till fre v10

Övningen är skapad 2020-02-28 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • crowd folkmassa
 • weep gråta
 • call the shots bestämma
 • electric meter elmätare
 • run out ta slut
 • devotion hängivenhet
 • blanket filt
 • dawn gryning
 • wrapped inslagen
 • reflection spegelbild
 • grief sorg
 • truthful sanningsenlig
 • cute söt
 • fierce vild
 • possessive hagalen
 • faithful trogen
 • shrink krympa
 • lethal dödlig
 • scent doft
 • cling to fastna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9-till-fre-v10.9664518.html

Dela