eng 9 till fre v.6 Mounted Police

Övningen är skapad 2020-01-31 av SkolAnns. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • brave modig
 • gaze stirra
 • tribe stam
 • remote avlägsen
 • persuade övertyga
 • obvious uppenbar
 • vast vidsträckt
 • native inhemsk
 • accuse anklaga
 • shack skjul
 • injure skada
 • manhunt människojakt
 • escape fly
 • forensic rättsmedicinsk
 • equipment utrustning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9-till-fre-v-6-mounted-police.9604020.html

Dela