eng 9 till fre v.17

Övningen är skapad 2020-04-17 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cage bur
 • a bunch ett knippe
 • firefly eldfluga
 • fascinated by fascinerad av
 • specimen exemplar
 • chop up skära i bitar
 • a grant bidragspengar
 • annoying irriterande
 • issue ämne
 • inappropriate olämplig
 • announce meddela
 • hook up with ansluta till
 • disturb störa
 • rely on lita på
 • limit gräns
 • thorough grundlig
 • superficial ytlig
 • meddle lägga sig i
 • focussing knob skärpeinställningsknapp
 • arranged marriage äktenskap beslutat av föräldrarna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9-till-fre-v-17.9752387.html

Dela