eng 9 till fre v.13

Övningen är skapad 2020-03-20 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • momentous väldigt viktig
 • merely bara
 • hull skrov
 • intact hel
 • inevitable oundviklig
 • insufficient otillräcklig
 • suffrage rösträtt
 • beneficial välgörande
 • disobedience olydnad
 • arson mordbrand
 • railings metallstaket
 • devote ägna
 • immense enorm
 • vaporise bli till en gas
 • swiftly snabbt
 • implore bönfalla
 • apprehensive ängslig
 • controversial omtvistad
 • dismantle montera ner
 • privilage förmån

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-9-till-fre-v-13.9710137.html

Dela